GREENEXPO Projekt

GREENEXPO projekt asutati 2020. aastal eesmärgiga pakkuda inimestele igakülgset infot erinevatel taastuvenergia valdkonna teemadel. Korraldame aastaringselt erisuuruses sündmusi. Oleme toetavaks partneriks osalejatele, et tagada parim tulemus meie poolt korraldatud sündmustel. Meie meeskond koosneb professionaalidest, kes hoolivad jätkusuutlikust tulevikust.

GREENEXPO projekti peamised eesmärgid on:

Taastuvenergiale pühendatud sündmuste, sh näituste, konverentside ja foorumite korraldamine ning ühisstendidel osalemine Euroopa rahvusvahelistel näitustel.

Projektis osalejate omavahelise koostöö arendamine ja igakülgse toe pakkumine, sh alustavatele ettevõtetele investorite leidmine ja osalejate propageerimine Euroopa taastuvenergia turul.

Orgaanilise ülemineku hõlbustamine traditsiooniliselt rohelisele energiale, töökohtade, teadmiste ja kogemuste jagamine.

Rohelise vesiniku kui puhta ja tõhusa energiaallika uurimine.

Osalevate riikide taastuvenergiapoliitika toetamine ja populariseerimine.

Heade soovidega,
GREENEXPO projektimeeskond

Menüü